Hvordan kan jeg si ifra si ifra si ifra om lite smart kjøring på en god måte?

Du kan si 

“Jeg føler meg ikke trygg”

heller enn

“Det du gjør er farlig”

Snakk ut fra egne følelser.

Da unngår du å kritisere, og avvæpner situasjonen.

Bruk ironi Bruk ironi Bruk ironi

Play Video

«Jeg blir henta her, så jeg må hoppe av»

Støtt andre som sier ifra.

Det er lett å føle seg alene når man tar ordet i en utfordrende situasjon, og da trenger man støtte der og da.

Denne siden benytter Google Analytics for å måle trafikk under kampanjen