Klarer du å la vær å sjekke mobilen når den plinger, når du er sjåfør?