Har du kjørt bil selv om du har vært usikker på om du er alkoholpåvirket?

Hvor mange timer må du vente med å kjøre etter at du har drukket siste enhet med alkohol?